Dietmar Silber
Ausstellung 2020 (virtuell): >klick
Werkstatt 2019 #1: >klick

  Ausstellung 2019: >klick Werkstatt 2018 #2: >klick
Werkstatt 2019 - Bilder in Arbeit, Teil 2 Ausstellung 2017: >klick Werkstatt 2018 #1: >klick
Dokumentation von Arbeitsschritten Ausstellung 2016/17: >klick Werkstatt 2017: >klick
Offenes Atelier 2019: >klick Werkstatt 2016: >klick
Zurueck zum Start: >klickurban 27
version # 1
version # 2
version # 3
version # 4
urban 28
version # 1
version # 2
version # 3
version # 4
version # 5
urban 27, Acryl auf Nessel, 100 x 120 cm urban 28, Acryl auf Nessel, 80 x 100 cm